ఫాబ్రిక్ లిక్విడ్ వాటర్ డైనమిక్ ట్రాన్స్మిసిబిలిటీ మీటర్