ప్లాస్టిసిటీ టెస్టర్

  • DRK209 Plasticity Tester

    DRK209 ప్లాస్టిసిటీ టెస్టర్

    నమూనాపై 49N ఒత్తిడితో ప్లాస్టిసిటీ పరీక్ష యంత్రం కోసం DRK209 ప్లాస్టిసిటీ టెస్టర్ ఉపయోగించబడుతుంది.ముడి రబ్బరు, ప్లాస్టిక్ సమ్మేళనం, రబ్బరు సమ్మేళనం మరియు రబ్బరు (సమాంతర ప్లేట్ పద్ధతి) యొక్క ప్లాస్టిసిటీ విలువ మరియు రికవరీ విలువను కొలవడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.