వైట్‌నెస్ టెస్టర్

  • DRK103 Whiteness Meter

    DRK103 వైట్‌నెస్ మీటర్

    DRK103 వైట్‌నెస్ మీటర్‌ని వైట్‌నెస్ మీటర్, వైట్‌నెస్ టెస్టర్ అని కూడా అంటారు.వస్తువుల తెల్లదనాన్ని గుర్తించడానికి ఈ పరికరం ఉపయోగించబడుతుంది.ఇది పేపర్‌మేకింగ్, టెక్స్‌టైల్స్, ప్రింటింగ్ మరియు డైయింగ్, ప్లాస్టిక్స్, సెరామిక్స్, సెరామిక్స్, ఫిష్ బాల్స్, ఫుడ్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, పెయింట్, కెమికల్స్‌లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.